• Announcement on public hearings/Оголошення про проведення публічних обговорень

Оголошується проведення відкритого обговорення

щодо встановлення "зеленого тарифу" для сонячної електростанції

ТОВ «Екотехнік Нікополь»

м. Нікополь, 18.10.2017 року

 

На виконання постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 з метою відкритого обговорення питання необхідності встановлення «зеленого» тарифу» на електричну енергію вироблену з енергії сонячного випромінювання сонячною електростанцією ТОВ «Екотехнік Нікополь» оголошується проведення зборів зацікавлених осіб 18 жовтня 2017 року о 14:00 годині.

 

Місце проведення: сесійний зал (4-й поверх) Нікопольської міської ради, вул. Електрометалургів, 3, м. Нікополь, Дніпропетровська область.

 

Видом діяльності ТОВ «Екотехнік Нікополь» планується виробництво електричної енергії за рахунок використання енергії сонця.

В період з червня 2017 року по жовтень 2017 року було спроектовано та буде побудовано сонячну електростанцію потужністю 10 МВТ на земельній ділянці площею 15 га земель Нікопольської міської ради на території ПАТ «Нікопольський завод феросплавів».

 

Зауваження і пропозиції від зацікавлених осіб приймаються до 13:00 17.10.2017 р. на електронну адресу: vbeliakova@tiucanada.com

 

 

Announcement of open discussion regarding the establishment of "green tariff" for solar power LLC Ekotehnìk Nikopol»

City Nikopol, 18.10.2017.

On the implementation of  NEURC Decree from 30.06.2017 # 866 in order to have the open discussion of the issue of the necessity of establishing a "green" tariff "on electricity produced from solar, for solar power plant, LLC “Ekotehnìk Nikopol” announced a meeting of interested persons on October 18, 2017, at 2:00 pm.

Location: session hall, 4th floor, Nikopol city council, str. Elektrometalurgiv, 3, city Nikopol Dnipro region 

Planned activity of LLC «Ekotehnìk Nikopol» is production of electric energy through the use of solar energy.

 Between June 2017 year to October 2017, was designed and would be built solar power plant with a capacity of 10 MW on the territory 15 hectares of Nikopol City Council at the territory of the PJSC “Nikopol Ferrow Plant”.

Comments and proposals from interested persons taken till 13:00 17.10.2017 р. By e-mail: vbeliakova@tiucanada.com